Regulamin sklepu


1. Postanowienia ogólne
1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sieci Internet, pomiędzy podmiotem składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym a "RAJ MATERACY" SKLEP FIRMOWY KOŁO WIOLETTA HAŁAS ul. Jana Kochanowskiego 49, 33-100 Tarnów, NIP: 8732002296, zwaną dalej Sklepem internetowym.
2. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem.
3. Ceny wszystkich produktów w Sklepie internetowym są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Do każdego zamówienia wystawiany jest rachunek lub na życzenie klienta faktura
4. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży, bądź zmiany opisów produktów.
2. Składanie zamówienia
1. Wszystkie produkty przedstawione na stronie www.materacetarnow.pl stanowią zaproszenie do składania ofert, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
2. Kupujący składając zamówienie, przedstawia ofertę zawarcia umowy kupna-sprzedaży określonego produktu przedstawionego na stronie www.materacetarnow.pl
3. Zamówienia można składać w następujący sposób:
- internetowo za pośrednictwem sklepu przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.
- telefonicznie
4. Składając zamówienie Kupujący zobowiązany jest podać poprawne dane teleadresowe zgodne z obecnym stanem oraz wskazać produkty, które chce zakupić.
3. Realizacja zamówienia
1. Przyjęte zamówienie będzie dostarczone w czasie od 2 do 5 dni od daty zaksięgowania przelewu na koncie sklepu, w zależności od wyboru dostawcy.
2. Możliwe są następujące formy dostawy:
- Dostawa kurierem
3. Koszt wysyłki ponosi Kupujący. Koszty wysyłki podane są przy kreatorze realizacji zamówienia, oraz w zakładce dostawa w dolnej części strony.
4. Możliwe są następujące formy płatności:
Przedpłata na konto – przelew na konto
Odbiór osobisty w sklepie, płatność w sklepie
5. Na wpłatę oczekujemy do 5 dni roboczych od dokonania zakupu.
6. Sklep materacetarnow.pl, kontaktuje się z klientem poprzez adres e-mail podany przez użytkownika przy realizacji zamówienia. Klient w mailach zostaje poinformowany o aktualnych statusach swojego zamówienia, a także otrzymuje potwierdzenie złożonego zamówienia na adres e-mail podany w zamówieniu.
7. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.
4. Reklamacje, zwroty i odstąpienie od umowy
1. Przy odbiorze przesyłki należy sprawdzić stan i zawartość przesyłki. W przypadku, gdy opakowanie nosi ślady uszkodzenia lub otwarcia, bądź zawartość przesyłki jest uszkodzona nie należy przyjmować przesyłki i w obecności doręczyciela sporządzić protokół szkody.
2. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni, od dnia otrzymania przesyłki, bez podania przyczyny. W przypadku skorzystania z tego uprawnienia, Kupujący zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia, o odstąpieniu od umowy i wraz z nim przesłania dostarczonych produktów, na adres Sklepu internetowego. Dokumenty reklamacyjne oraz związane z odstąpieniem od umowy, można pobrać w zakładce Dokumenty do pobrania. Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, dopuszczalny jest maksymalnie 2% ubytek celem sprawdzenia. Odpowiednio zabezpieczone odesłać na adres: "RAJ MATERACY" SKLEP FIRMOWY KOŁO WIOLETTA HAŁAS ul. Jana Kochanowskiego 49 33-100 Tarnów . Zwrot pieniędzy nastąpi przelewem na wskazane przez Klienta konto bankowe nie później niż 14 dni od daty otrzymania dokumentu odstąpienia od umowy. Informujemy, że nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem. Koszt przesyłki zwrotnej ponosi Klient. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
3. Klient ma prawo do złożenia reklamacji. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni. Reklamacje należy zgłaszać korzystając z zakładki "Kontakt" lub drogą mailową poprzez na adres: rajmateracy@gmail.com,
4. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
5. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5. Dane osobowe
1. Dokonanie przez Użytkownika zakupu w sklepie dekofajne.pl oraz rejestracja w sklepie wiążą się z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) których administratorem jest firma "RAJ MATERACY" SKLEP FIRMOWY KOŁO WIOLETTA HAŁAS ul.Jana Kochanowskiego 49, 33-100 Tarnów. Informacje te służą tylko i jedynie do celów realizacji zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży ( faktura-rachunek) oraz wysyłki produktów.
W związku z tym sklep www.materacetarnow.pl prawo udostępniać zebrane dane swoim partnerom handlowym, jedynie mając na celu bezproblemową i szybką realizacje zamówienia. Każda osoba ma prawo korekty i wglądu oraz usunięcia swoich danych.
6. Postanowienia końcowe
Regulamin określa warunki zakupów w sklepie internetowym materacetarnow.pl . Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie artykuły kodeksu cywilnego.


MateraceTarnów.pl

Z nami wybierzesz idealny materac, wygodnie, szybko i online